Quá chú trọng vào tính cơ động của Su-57, Su-35: Sai lầm của Nga?

Theo Việt Dũng/ANTĐ -

Quá chú trọng vào khả năng cơ động của máy bay khiến chiến đấu cơ Nga không nắm giữ được nhiều lợi thế trong những trận chiến hiện đại.

 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-2
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-3
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-4
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-5
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-6
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-7
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-8
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-9
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-10
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-11
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-12
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-13
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-14
 • Qua chu trong vao tinh co dong cua Su-57, Su-35: Sai lam cua Nga?-Hinh-15