Quân chủng Phòng không-Không quân 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Google News

Ngày 22/10/1963, Quân chủng Phòng không-Không quân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-2
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-3
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-4
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-5
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-6
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-7
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-8
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-9
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-10
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-11
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-12
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-13
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-14
 • Quan chung Phong khong-Khong quan 60 nam xay dung, chien dau va truong thanh-Hinh-15
Theo VŨ HOÀNG/QĐND