Quân đội Nga bị chê đang phản ứng rất chậm tại Karabakh?

Mặc dù lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã được triển khai tại Karabakh và bắt đầu làm nhiệm vụ, nhưng nhìn chung tốc độ phản ứng của Nga trong cuộc xung đột vũ trang này vẫn bị phàn nàn là "có độ trễ lớn".

 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-2
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-3
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-4
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-5
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-6
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-7
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-8
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-9
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-10
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-11
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-12
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-13
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-14
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-15
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-16
 • Quan doi Nga bi che dang phan ung rat cham tai Karabakh?-Hinh-17
Theo Bạch Dương/ANTĐ