Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật như thế nào trong giai đoạn 2?

Quân đội Nga đã chuyển sang sử dụng pháo binh hạng nặng, với chiến thuật pháo kích quy mô lớn, như Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-2
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-3
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-4
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-5
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-6
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-7
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-8
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-9
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-10
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-11
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-12
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-13
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-14
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-15
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-16
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-17
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-18
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-19
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-20
 • Quan doi Nga da thay doi chien thuat nhu the nao trong giai doan 2?-Hinh-21
Tiến Minh