Trận chiến Donbass, 100.000 binh sĩ Ukraine liệu có đủ?

Trận chiến Donbass được đánh giá là hết sức quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, liệu 100.000 quân Ukraine, có kháng cự được trước sức tấn công của quân Nga?

 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-2
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-3
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-4
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-5
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-6
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-7
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-8
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-9
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-10
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-11
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-12
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-13
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-14
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-15
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-16
 • Tran chien Donbass, 100.000 binh si Ukraine lieu co du?-Hinh-17
Tiến Minh