3.000 quân Ukraine đầu hàng quân Nga, sân sau Ukraine bốc cháy

Cuộc chiến tại Donbass diễn ra quyết liệt, 3.000 quân Ukraine đầu hàng quân Nga, sân sau Ukraine bốc cháy; Tổng thống Zelensky đề nghị NATO khẩn cấp giúp đỡ.

 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-2
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-3
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-4
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-5
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-6
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-7
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-8
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-9
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-10
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-11
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-12
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-13
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-14
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-15
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-16
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-17
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-18
 • 3.000 quan Ukraine dau hang quan Nga, san sau Ukraine boc chay-Hinh-19
Tiến Minh