Chiến trường Donbass ác liệt, một tiểu đoàn tinh nhuệ của Ukraine đầu hàng

Trận chiến đường phố ác liệt nhất đã bắt đầu, pháo binh Nga đã phá hủy các tòa nhà; một tiểu đoàn tinh nhuệ của Ukraine đã bị đánh bại và đầu hàng.

 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-2
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-3
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-4
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-5
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-6
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-7
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-8
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-9
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-10
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-11
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-12
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-13
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-14
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-15
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-16
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-17
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-18
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-19
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-20
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-21
 • Chien truong Donbass ac liet, mot tieu doan tinh nhue cua Ukraine dau hang-Hinh-22
Tiến Minh (theo TASS, CNN)