Ngày thứ 59 cuộc xung đột Nga-Ukraine, thế giới nhận tin xấu

Xung đột Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 59. Tác động của cuộc xung đột đang ảnh hưởng đến mọi tầng lớp xã hội, ảnh hưởng đến giá dầu và lương thực toàn cầu.

 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-2
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-3
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-4
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-5
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-6
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-7
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-8
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-9
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-10
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-11
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-12
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-13
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-14
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-15
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-16
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-17
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-18
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-19
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-20
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-21
 • Ngay thu 59 cuoc xung dot Nga-Ukraine, the gioi nhan tin xau-Hinh-22
Tiến Minh (theo Topwar, BBC, CNN, Sohu)