Quân đội Nga hoàn thành bao vây thành phố Marinka

Sau 10 tháng tấn công quyết liệt, thành phố Marinka nằm sát gần “thủ đô Donetsk” của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), đã nằm trong vòng vây của quân Nga.

 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-2
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-3
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-4
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-5
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-6
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-7
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-8
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-9
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-10
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-11
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-12
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-13
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-14
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-15
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-16
 • Quan doi Nga hoan thanh bao vay thanh pho Marinka-Hinh-17
Tiến Minh (tổng hợp)