Nga đánh vào điểm yếu của Ukraine, Bakhmut sắp tàn cuộc?

Trong bối cảnh Nga đánh vào điểm yếu của Ukraine là hệ thống năng lượng, gây khủng hoảng diện rộng; đặc biệt việc thất bại của Quân đội Ukraine ở khu vực kiên cố then chốt Donbass là Bakhmut có thể gây nhiều hậu quả cho Kiev.

 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-2
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-3
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-4
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-5
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-6
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-7
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-8
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-9
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-10
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-11
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-12
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-13
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-14
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-15
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-16
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-17
 • Nga danh vao diem yeu cua Ukraine, Bakhmut sap tan cuoc?-Hinh-18
Tiến Minh