Quân đội Nga lấy ở đâu ra súng cối tự hành 120mm 2S31 Vena?

Google News

Với khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, súng cối tự hành 120mm 2S31 Vena của Nga đã gây lo ngại cho binh lính Ukraine trên chiến trường. Câu hỏi là Nga lấy số số súng cối này ở đâu, khi số lượng sản xuất trước đó rất ít?

 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-2
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-3
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-4
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-5
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-6
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-7
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-8
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-9
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-10
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-11
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-12
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-13
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-14
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-15
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-16
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-17
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-18
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-19
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-20
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-21
 • Quan doi Nga lay o dau ra sung coi tu hanh 120mm 2S31 Vena?-Hinh-22
Tiến Minh (theo Svpressa)