Quân đội Nga ở mặt trận Kharkov lui xâu 40 km?

Không phải Quân đội Ukraine mạnh mà là Quân đội Nga trên tiền tuyến đang có dấu hiệu mệt mỏi và cần đổi quân sớm.

 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-2
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-3
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-4
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-5
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-6
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-7
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-8
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-9
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-10
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-11
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-12
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-13
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-14
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-15
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-16
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-17
 • Quan doi Nga o mat tran Kharkov lui xau 40 km?-Hinh-18
Tiến Minh (theo Sohu)