Quân đội Nga vượt sông, khép dần vòng vây tại Bakhmut

Quân đội Nga đã tổ chức mũi đột kích vượt sông Bakhmutka nằm ở phía tây thành phố Bakhmut, nhằm thiết lập đầu cầu, tổ chức điểm chốt bao vây thành phố Bakhmut từ hướng tây và Seversk từ hướng nam.

 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-2
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-3
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-4
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-5
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-6
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-7
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-8
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-9
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-10
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-11
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-12
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-13
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-14
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-15
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-16
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-17
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-18
 • Quan doi Nga vuot song, khep dan vong vay tai Bakhmut-Hinh-19
Tiến Minh