Quân đội Ukraine làm gì để đối phó với “siêu bom” 3 tấn của Nga?

Google News

Quân đội Nga sử dụng bom 3 tấn khiến nhiều tòa nhà của Quân đội Ukraine bị san phẳng. Sẽ không thể cứu vãn tình thế nếu F-16 không thể tham chiến.

 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-2
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-3
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-4
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-5
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-6
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-7
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-8
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-9
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-10
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-11
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-12
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-13
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-14
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-15
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-16
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-17
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-18
 • Quan doi Ukraine lam gi de doi pho voi “sieu bom” 3 tan cua Nga?-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Sina)