Quân đội Ukraine tiêu thụ đạn quá nhanh, Mỹ viện trợ không kịp

Với mức tiêu thụ đạn khủng khiếp, số đạn pháo sản xuất của Mỹ một tháng không đủ cho Quân đội Ukraine sử dụng trong ba ngày.

 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-2
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-3
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-4
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-5
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-6
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-7
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-8
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-9
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-10
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-11
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-12
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-13
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-14
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-15
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-16
 • Quan doi Ukraine tieu thu dan qua nhanh, My vien tro khong kip-Hinh-17
Tiến Minh (theo New York Times)