Quân Nga sử dụng chiến thuật “mưa đạn”, Ukraine trì hoãn phản công

Pháo binh Quân đội Nga ở Donetsk sử dụng chiến thuật bắn “mưa đạn”, với hỏa lực khủng khiếp.

 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-2
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-3
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-4
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-5
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-6
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-7
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-8
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-9
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-10
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-11
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-12
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-13
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-14
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-15
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-16
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-17
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-18
 • Quan Nga su dung chien thuat “mua dan”, Ukraine tri hoan phan cong-Hinh-19
Tiến Minh