Quân Nga tràn ngập các điểm cao chiến thuật ở Avdeevka

Google News

Quân đội Nga tập trung chiếm các điểm cao chiến thuật ở sườn bắc Avdeevka, tập trung củng cố vị trí đã chiếm được ở đầu cầu phía nam; vòng vây Avdeevka chỉ còn 5,5 km.

 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-2
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-3
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-4
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-5
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-6
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-7
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-8
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-9
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-10
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-11
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-12
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-13
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-14
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-15
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-16
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-17
 • Quan Nga tran ngap cac diem cao chien thuat o Avdeevka-Hinh-18
Tiến Minh (theo Topwar)