Trận Avdeevka ngày 50: Quân đội Nga lấn dần vào thành phố

Google News

Quân đội Nga tiến vào thành phố Avadiivka, quân Ukraine hết đạn và lương thực, họ chỉ có thể bắn hơn chục quả đạn pháo trong một ngày và hệ thống phòng thủ của thành phố bị phá vỡ từng mảng.

 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-2
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-3
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-4
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-5
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-6
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-7
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-8
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-9
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-10
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-11
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-12
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-13
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-14
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-15
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-16
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-17
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-18
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-19
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-20
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-21
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-22
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-23
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-24
 • Tran Avdeevka ngay 50: Quan doi Nga lan dan vao thanh pho-Hinh-25
Tiến Minh (theo Sohu)