Rào cản gỡ bỏ, Ukraine sẽ sớm được nhận tiêm kích JAS 39 Gripen?

Google News

Với việc Thụy Điển có tư cách thành viên NATO, dự báo Ukraine sẽ sớm được nhận tiêm kích JAS 39 Gripen.

 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-2
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-3
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-4
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-5
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-6
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-7
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-8
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-9
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-10
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-11
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-12
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-13
 • Rao can go bo, Ukraine se som duoc nhan tiem kich JAS 39 Gripen?-Hinh-14
Theo Việt Dũng/Anninhthudo.vn