S-70 Okhotnik thế hệ 2 lộ diện, điểm yếu chí tử được khắc phục

Siêu máy bay không người lái S-70 Okhotnik của Nga đã lộ diện phiên bản cải tiến đang được thử nghiệm, với điểm yếu chết người được khắc phục hoàn toàn.

 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-2
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-3
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-4
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-5
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-6
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-7
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-8
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-9
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-10
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-11
 • S-70 Okhotnik the he 2 lo dien, diem yeu chi tu duoc khac phuc-Hinh-12
Trần Trân (tổng hợp)