“Sát thủ” MQ-9 Reaper của Mỹ bị Houthi bắn hạ có gì đặc biệt?

Google News

Ngày 19/2, các chiến binh Houthi ở Yemen tuyên bố bắn hạ một UAV tấn công MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-2
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-3
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-4
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-5
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-6
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-7
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-8
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-9
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-10
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-11
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-12
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-13
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-14
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-15
 • “Sat thu” MQ-9 Reaper cua My bi Houthi ban ha co gi dac biet?-Hinh-16
Lý Thùy (TH)