Sau khi hạ gục Patriot, mục tiêu tiếp theo của Kinzhal là gì?

Google News

Sau khi “huyền thoại” về hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ bị tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) đập tan; mục tiêu tiêu tiếp theo của "Dao găm" của Nga nhắm đến là gì?

 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-2
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-3
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-4
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-5
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-6
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-7
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-8
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-9
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-10
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-11
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-12
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-13
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-14
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-15
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-16
 • Sau khi ha guc Patriot, muc tieu tiep theo cua Kinzhal la gi?-Hinh-17
Tiến Minh (theo BI)