Sau một năm, tiêm kích F-35 bớt đc hai lỗi, còn 871 vấn đề!

Truyền thông Mỹ khẳng định tiêm kích F-35 của nước này còn tồn đọng rất nhiều lỗi, kèm theo đó là tốc độ khắc phục sự cố rất chậm.

 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-2
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-3
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-4
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-5
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-6
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-7
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-8
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-9
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-10
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-11
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-12
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-13
 • Sau mot nam, tiem kich F-35 bot dc hai loi, con 871 van de!-Hinh-14
Trần Trân