Sau ngày Lễ Chiến thắng 9/5, Nga nhận tin vui từ thành phố Mariupol

Sau ngày Lễ Chiến thắng 9/5, quân Nga nhận tin vui từ thành phố Mariupol, khi họ đã bắt được hai chỉ huy của Quân đội Ukraine, đang cố thủ tại Nhà máy Azovstal.

 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-2
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-3
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-4
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-5
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-6
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-7
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-8
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-9
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-10
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-11
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-12
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-13
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-14
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-15
 • Sau ngay Le Chien thang 9/5, Nga nhan tin vui tu thanh pho Mariupol-Hinh-16
Tiến Minh (theo Topwar)