Slovakia: Không có chuyện chuyển giao MiG-29 cho Ukraine

Bộ trưởng quốc phòng Slovakia khẳng định, các tiêm kích MiG-29 vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ nước này.

 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-2
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-3
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-4
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-5
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-6
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-7
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-8
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-9
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-10
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-11
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-12
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-13
 • Slovakia: Khong co chuyen chuyen giao MiG-29 cho Ukraine-Hinh-14
Trần Trân