Số phận tiêm kích Su-35, sau khi hàng loạt hợp đồng bị hủy?

Điều gì đã xảy ra với chiến đấu cơ Su-35 của Nga, sau khi bị nhiều nước từ chối mua; nguyên nhân do chất lượng hay thế lực nào ngăn cản?

 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-2
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-3
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-4
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-5
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-6
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-7
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-8
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-9
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-10
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-11
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-12
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-13
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-14
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-15
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-16
 • So phan tiem kich Su-35, sau khi hang loat hop dong bi huy?-Hinh-17
Tiến Minh