Sợ tên lửa hành trình của Iran, Mỹ liên tiếp điều thêm phòng không Patriot tới Trung Đông

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Mỹ quyết định điều chuyển thêm các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến Patriot tới Trung Đông để đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-2
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-3
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-4
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-5
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-6
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-7
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-8
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-9
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-10
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-11
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-12
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-13
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-14
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-15
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-16
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-17
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-18
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-19
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-20
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-21
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-22
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-23
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-24
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-25
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-26
 • So ten lua hanh trinh cua Iran, My lien tiep dieu them phong khong Patriot toi Trung Dong-Hinh-27