Sốc: Khủng bố Al Qaeda sở hữu hệ thống phòng không Hawk của Mỹ

Theo tờ "Quan sát quân sự" của Mỹ, các phần tử thánh chiến liên kết với lực lượng khủng bố Al Qaeda hiện đã có hệ thống phòng không Hawk của Mỹ, nhờ quốc gia "chống lưng" Thổ Nhĩ Kỳ.

 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-2
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-3
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-4
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-5
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-6
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-7
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-8
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-9
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-10
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-11
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-12
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-13
 • Soc: Khung bo Al Qaeda so huu he thong phong khong Hawk cua My-Hinh-14
Tiến Minh