Su-30SM2 Nga lắp sẵn tên lửa R-37M, sẵn sàng đón đợi F-16

Google News

Hình ảnh tiêm kích Su-30SM2 mang tên lửa R-37M đang gây chú ý đặc biệt. Nhiều nhà quan sát cho rằng Nga sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ này để sẵn sàng đối đầu tiêm kích F-16 mà phương Tây sắp cấp cho Ukraine.

 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-2
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-3
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-4
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-5
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-6
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-7
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-8
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-9
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-10
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-11
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-12
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-13
 • Su-30SM2 Nga lap san ten lua R-37M, san sang don doi F-16-Hinh-14
Theo Việt Dũng/ANTĐ