Sự vượt trội hoàn toàn của Nga với Ukraine thể hiện trên bản đồ

Quân đội Nga hoàn toàn áp đảo Quân đội Ukraine, điều này đã được thể hiện trên bản đồ; Anh tặng 1.080 hệ thống tên lửa chống tăng dùng một lần cho Ukraine.

 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-2
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-3
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-4
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-5
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-6
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-7
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-8
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-9
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-10
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-11
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-12
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-13
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-14
 • Su vuot troi hoan toan cua Nga voi Ukraine the hien tren ban do-Hinh-15
Tiến Minh