Anh đang bí mật cung cấp vũ khí và đưa quân tới Ukraine?

Anh có thể đang bí mật cung cấp tên lửa tấn công mặt đất Brimstone cho Ukraine và đã có ba máy bay của Anh hạ cánh xuống Ukraine trong một ngày.

 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-2
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-3
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-4
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-5
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-6
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-7
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-8
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-9
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-10
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-11
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-12
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-13
 • Anh dang bi mat cung cap vu khi va dua quan toi Ukraine?-Hinh-14
Tiến Minh