Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S19M2 Nga bỏ lại tại Kharkov

Google News

Nhiều loại vũ khí hiện đại đã bị quân Nga bỏ lại sau khi triệt thoái bớt khỏi Kharkov, trong đó có siêu pháo tự hành 2S19M2.

 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-2
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-3
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-4
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-5
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-6
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-7
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-8
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-9
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-10
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-11
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-12
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-13
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-14
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-15
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-16
 • Suc manh sieu phao tu hanh 2S19M2 Nga bo lai tai Kharkov-Hinh-17
Tiến Minh (tổng hợp)