Sức mạnh tên lửa Stinger Châu Âu viện trợ hàng loạt cho Ukraine

Google News

Nhiều quốc gia Châu Âu trong đó có Hà Lan, vừa lên tiếng viện trợ tên lửa vác vai Stinger cho phía Ukraine.

 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-2
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-3
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-4
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-5
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-6
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-7
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-8
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-9
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-10
 • Suc manh ten lua Stinger Chau Au vien tro hang loat cho Ukraine-Hinh-11
Minh Hoàng