Súng trường tấn công AK-12: Câu trả lời đanh thép cho khẩu M4

Súng trường tiến công AK-12 được đưa vào trang bị trong Quân đội Nga vào năm 2018 sau một giai đoạn phát triển, thử nghiệm và sản xuất kéo dài; AK-12 cũng là câu trả lời của Nga với khẩu M4 của Mỹ.

 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-2
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-3
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-4
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-5
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-6
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-7
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-8
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-9
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-10
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-11
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-12
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-13
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-14
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-15
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-16
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-17
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-18
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-19
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-20
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-21
 • Sung truong tan cong AK-12: Cau tra loi danh thep cho khau M4-Hinh-22
Tiến Minh