Tại sao Ấn Độ vẫn đặt lòng tin vào MiG-29 khi đã có Rafale?

Không quân Ấn Độ vẫn tin tưởng vào tiêm kích MiG-29, để đối phó Trung Quốc, thay vì dùng Su-30MKI hạng nặng hay Rafale mới nhập của Pháp.

 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-2
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-3
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-4
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-5
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-6
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-7
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-8
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-9
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-10
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-11
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-12
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-13
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-14
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-15
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-16
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-17
 • Tai sao An Do van dat long tin vao MiG-29 khi da co Rafale?-Hinh-18
Tiến Minh