Tại sao Malaysia lặn lội sang tận Trung Đông để mua máy bay cũ?

Không quân Malaysia đang rất cần một dòng chiến đấu cơ hiện đại để giúp nước này bảo vệ lãnh thổ, trước các mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai.

 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-2
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-3
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-4
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-5
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-6
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-7
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-8
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-9
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-10
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-11
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-12
 • Tai sao Malaysia lan loi sang tan Trung Dong de mua may bay cu?-Hinh-13
Quang Hưng