Tại sao Mỹ vội vã loại biên hàng loạt F-15 tại căn cứ Okinawa?

Google News

Những chiếc F-15 có nhiệm vụ bảo đảm lợi ích an ninh Mỹ và Đồng minh trong khu vực đang dần bị loại bỏ và thay thế bởi những dòng máy bay tiên tiến hơn.

 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-2
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-3
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-4
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-5
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-6
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-7
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-8
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-9
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-10
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-11
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-12
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-13
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-14
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-15
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-16
 • Tai sao My voi va loai bien hang loat F-15 tai can cu Okinawa?-Hinh-17
Lê Quang