Tại sao Nga không tấn công Nhà máy thép Azovstal khi đã vây chặt?

Mặc dù bao vây Nhà máy thép Azovstal và có thể tổng tấn công và giành thắng lợi sau 3 ngày, nhưng quân Nga không tiến hành tổng công kích.

 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-2
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-3
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-4
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-5
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-6
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-7
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-8
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-9
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-10
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-11
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-12
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-13
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-14
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-15
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-16
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-17
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-18
 • Tai sao Nga khong tan cong Nha may thep Azovstal khi da vay chat?-Hinh-19
Tiến Minh (theo Sohu)