Tại sao những siêu dự án vũ khí của Liên Xô bị thất bại?

Quân đội Liên Xô đã có những ý tưởng về chế tạo những vũ khí “siêu khủng” trong cuộc cạnh tranh với phương Tây; nhưng do hạn chế về công nghệ, cũng như hạ tầng công nghiệp, Liên Xô thất bại trong việc chế tạo siêu vũ khí như mong muốn.

 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-2
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-3
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-4
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-5
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-6
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-7
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-8
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-9
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-10
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-11
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-12
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-13
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-14
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-15
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-16
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-17
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-18
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-19
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-20
 • Tai sao nhung sieu du an vu khi cua Lien Xo bi that bai?-Hinh-21
Tiến Minh