Vũ khí Hồng quân Liên Xô huy hoàng và bi tráng ở Afghanistan

Trong thời gian đóng quân ở Afghanistan, Hồng quân Liên Xô đã triển khai nhiều loại vũ khí được đánh giá là hiện đại, mạnh mẽ và tác chiến rất hiệu quả và thời điểm bấy giờ. 

 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-2
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-3
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-4
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-5
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-6
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-7
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-8
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-9
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-10
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-11
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-12
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-13
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-14
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-15
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-16
 • Vu khi Hong quan Lien Xo huy hoang va bi trang o Afghanistan-Hinh-17
Anh Tú (tổng hợp)