Tại sao Pakistan lại không chọn “quốc bảo” J-10C từ đồng minh

Mặc dù được xem là viên ngọc quốc bảo, nhưng người đồng minh thân thiết của Trung Quốc là Pakistan lại không lựa chọn loại chiến đấu cơ J-10C, làm chiến đấu cơ chủ lực, mà lại lựa chọn JF-17 Block3.

 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-2
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-3
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-4
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-5
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-6
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-7
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-8
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-9
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-10
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-11
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-12
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-13
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-14
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-15
 • Tai sao Pakistan lai khong chon “quoc bao” J-10C tu dong minh-Hinh-16
Tiến Minh