Tại sao pháo hạm AC-130 chỉ phù hợp với quân đội Mỹ?

Google News

Pháo hạm AC-130 nguyên bản của quân đội Mỹ uy lực cỡ nào? Tại sao nó chỉ phù hợp với Quân đội Mỹ và quân đội nhiều nước cho nó là vô dụng?

 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-2
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-3
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-4
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-5
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-6
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-7
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-8
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-9
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-10
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-11
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-12
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-13
 • Tai sao phao ham AC-130 chi phu hop voi quan doi My?-Hinh-14
Tiến Minh