Tại sao Tên lửa SAM-2 trong tay Việt Nam lại lợi hại đến như vậy?

Sau gần 50 năm, các học giả trên thế giới vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Việt Nam có thể hạ gục B-52?

 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-2
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-3
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-4
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-5
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-6
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-7
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-8
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-9
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-10
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-11
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-12
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-13
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-14
 • Tai sao Ten lua SAM-2 trong tay Viet Nam lai loi hai den nhu vay?-Hinh-15
Thái Hòa