Taliban rơi vào ổ phục kích của FANR, quốc tế bắt đầu chú ý vào phe kháng chiến Afghanistan

Sau khi chuyển từ chiến tranh quy ước sang cuộc chiến du kích, Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đã liên tục phục kích và gây tổn thất cho Taliban. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế đang bắt đầu sự chú ý vào lưc lượng FANR.

 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-2
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-3
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-4
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-5
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-6
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-7
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-8
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-9
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-10
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-11
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-12
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-13
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-14
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-15
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-16
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-17
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-18
 • Taliban roi vao o phuc kich cua FANR, quoc te bat dau chu y vao phe khang chien Afghanistan-Hinh-19
Theo Việt Hùng/ANTĐ