Tận mục UAV vận tải hạng nặng Partizan lần đầu cất cánh

Google News

UAV hạng nặng Partizan thực chất là một bản sửa đổi từ máy bay vận tải hai tầng cánh An-2 huyền thoại.

  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-2
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-3
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-4
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-5
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-6
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-7
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-8
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-9
  • Tan muc UAV van tai hang nang Partizan lan dau cat canh-Hinh-10
Theo Bạch Dương/giaoducthoidai.vn