Tàu sân bay "của nhà trồng được" Trung Quốc sẽ trực chiến cuối năm nay

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) -  Tàu sân bay mới của quốc gia này có khả năng mang theo nhiều máy bay hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hiện đã chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện.

  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay
  • Tau san bay