Tên lửa Harpoon đe dọa Hạm đội Biển Đen của Nga thế nào?

Việc Đan Mạch cung cấp tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ sản xuất cho Ukraine, khiến Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga sẽ có mối đe dọa mới.

 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-2
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-3
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-4
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-5
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-6
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-7
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-8
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-9
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-10
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-11
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-12
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-13
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-14
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-15
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-16
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-17
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-18
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-19
 • Ten lua Harpoon de doa Ham doi Bien Den cua Nga the nao?-Hinh-20
Tiến Minh (theo Defense)