Tên lửa Harpoon Mỹ viện trợ cho Ukraine có nguy hiểm cho tàu chiến Nga?

Việc Mỹ viện trợ các tên lửa Harpoon cho Ukraine, được cho là sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng tới các tàu chiến của hải quân Nga trên biển Đen.

 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-2
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-3
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-4
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-5
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-6
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-7
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-8
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-9
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-10
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-11
 • Ten lua Harpoon My vien tro cho Ukraine co nguy hiem cho tau chien Nga?-Hinh-12
Trần Trân