Tên lửa Storm Shadow của Ukraine rất tốt, nhưng Anh cũng đã hết

Google News

Tên lửa Storm Shadow của Ukraine đã buộc Hạm đội Biển Đen của Nga phải rút khỏi bán đảo Crimea, nhưng Ukraine không còn nhiều tên lửa này, trong khi Anh và Pháp, hai nước viện trợ loại tên lửa này cũng đã hết.

 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-2
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-3
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-4
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-5
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-6
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-7
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-8
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-9
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-10
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-11
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-12
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-13
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-14
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-15
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-16
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-17
 • Ten lua Storm Shadow cua Ukraine rat tot, nhung Anh cung da het-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Sputnik, Defensesecurityassia)