Thiết giáp, lính dù và UAV của Nga triển khai gấp tới Kazakhstan

Khi những kẻ bạo loạn chiếm trụ sở công quyền tại thủ đô Alma-Ata, thiết giáp, lính dù, UAV của Nga và Belarus đã được triển khai gấp tới Kazakhstan.

 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-2
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-3
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-4
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-5
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-6
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-7
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-8
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-9
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-10
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-11
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-12
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-13
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-14
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-15
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-16
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-17
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-18
 • Thiet giap, linh du va UAV cua Nga trien khai gap toi Kazakhstan-Hinh-19
Tiến Minh